Αλληλεγγύη

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
15 Δεκ 2021
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
8 Δεκ 2021

The undersigned non-governmental organisations were surprised to be informed that the Ministry of Migration and Asylum denied the registration of non-profit civil society organisation “Refugee Support Aegean” (RSA) on its NGO Registry, despite a positive opinion from competent services. We are particularly concerned by the substantive ground for such rejection, citing that the “development of activity” “in support of persons under deportation” is contrary to Greek legislation.

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
7 Δεκ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
7 Δεκ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
5 Δεκ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
5 Δεκ 2021