Ανθρώπινα δικαιώματα

Κέντρα και Δομές
/
3 Ιαν 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
20 Δεκ 2018
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
17 Δεκ 2018
Εκδηλώσεις
/
8 Δεκ 2018

Διοργάνωση: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Y.A.) στη Λέσβο και Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών – Διοτίμα. Με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου

10 Δεκεμβρίου 2018, στις 7μ.μ., στο Θέατρο Αστέγων Μυτιλήνης, οδός Θεοφράστου 24.

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
25 Νοε 2018
Κέντρα και Δομές
/
23 Νοε 2018