Παροχές

Κοινωνία της Λέσβου
/
24 Δεκ 2021
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
15 Δεκ 2021

Dear Sir,

Thank you for your letter of 26October2021 and for sharing your concerns and recommendations on the situation of applicants and beneficiaries of international protection in Greece with regard to food provision.

Over the last few years, the European Commission has provided substantial financial support to Greece in order to improve migration management.

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
17 Οκτ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
13 Οκτ 2021
Blog
/
23 Σεπ 2020

Άρθρο του Παυσανία Καραθανάση (μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - ερευνητικό πρόγραμμα Human(c)ity), για το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο | Αύγουστος 2020.

Κέντρα και Δομές
/
30 Ιουλ 2020