Άσυλο

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
11 Ιαν 2022
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
10 Ιαν 2022

The first issue of the Greek Asylum Case Law Report published today is a joint initiative of the Greek Council for Refugees (GCR), HIAS Greece and Refugee Support Aegean (RSA), organisations providing legal support and representation to refugees and asylum seekers in Greece. The note compiles extracts of decisions of Administrative Courts, the Independent Appeals Committees and the Asylum Service in the area international protection selected from the casework of the above organisations.

Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
27 Δεκ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
23 Δεκ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
22 Δεκ 2021

On 20 December 2021, the European Court of Human Rights (ECtHR) announced that two cases were communicated to Greece concerning the illegal collective expulsion of migrants from its territory.  

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
20 Δεκ 2021