Έκθεση διεθνούς οργανισμού

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
6 Νοε 2017
Άλλα Νησιά
/
16 Οκτ 2017
Κέντρα και Δομές
/
12 Οκτ 2017
Unaccompanied children line up for an evening meal at a detention facility run by the Greek police. © 2015 Kelly Lynn Lunde
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
19 Σεπ 2017

"Is it ever acceptable for children to be detained in dark and dirty police cells, without access to the most basic services? Of course not. But when it comes to unaccompanied migrant children, Greek authorities appear to think the answer is yes".

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
14 Αυγ 2017
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
26 Ιουλ 2017