Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.

Υπουργείο Παιδείας, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
4 Απρ 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., ΔΟΜ
/
28 Μαρ 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
26 Μαρ 2019
Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
22 Μαρ 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
22 Μαρ 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
12 Μαρ 2019
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Frontex, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
11 Μαρ 2019