Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.

Υπουργείο Παιδείας, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., Γιατροί χωρίς σύνορα (ΓΧΣ), Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
/
13 Οκτ 2019
Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
13 Οκτ 2019

More than a quarter of the refugees and migrants who arrived in Europe via the Mediterranean routes so far this year were children. Many of them arrived without their parents. Some were accompanied by other relatives while others were traveling without any adults they knew. The arrival of children in such numbers is not a new trend yet children face major difficulties in getting the protection and help they need once they arrive in Europe. 

Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
4 Οκτ 2019
Ministry of Citizen Protection, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., Γιατροί χωρίς σύνορα (ΓΧΣ)
/
25 Σεπ 2019
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
17 Σεπ 2019
Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., UNICEF, ΔΟΜ
/
11 Σεπ 2019
Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., PRO-ASYL
/
11 Σεπ 2019
Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
27 Αυγ 2019