Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου, Frontex, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
27 Νοε 2018