Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης (RIS)

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ministry of Citizen Protection, Υπηρεσία Ασύλου, Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης (RIS), Λιμενικό Σώμα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., ΔΟΜ, Oxfam
/
10 Ιαν 2019
Ελληνική Κυβέρνηση, Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης (RIS), Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
3 Ιαν 2019