Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο της Ευρώπης, Frontex, Europol, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
/
4 Ιουν 2018
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπηρεσία Ασύλου, Ελληνική Αστυνομία, Συμβούλιο της Ευρώπης
/
26 Σεπ 2017