Υπουργείο Υγείας

Ελληνική Κυβέρνηση, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., UNICEF, ΔΟΜ
/
11 Ιουν 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Υγείας, Ministry of Citizen Protection
/
9 Απρ 2019
Υπουργείο Υγείας, ΚΕEΛΠΝΟ, Υπουργείο Παιδείας
/
14 Ιαν 2019
Ελληνική Κυβέρνηση, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Υγείας, ΚΕEΛΠΝΟ, Υπηρεσία Ασύλου, Ελληνική Αστυνομία, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., ΔΟΜ
/
16 Νοε 2018
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπηρεσία Ασύλου, Ελληνική Αστυνομία, Συμβούλιο της Ευρώπης
/
26 Σεπ 2017