Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
22 Μαρ 2019
Ελληνική Κυβέρνηση, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
/
18 Μαρ 2019
Ελληνική Κυβέρνηση, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
/
15 Μαρ 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
/
12 Μαρ 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
12 Μαρ 2019
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Frontex, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
11 Μαρ 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
/
7 Μαρ 2019