Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 στις 5:00 μ.μ., με θέμα την Ένταξη των Προσφύγων στην Ελλάδα

FacebookTwitterE-mailPrint

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 στις 5:00 μ.μ., με θέμα την Ένταξη των Προσφύγων στην Ελλάδα

View Original

Η Ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα

Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες συνιστούν ιδιαίτερη κατηγορία αλλοδαπών. Δεν πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες, αλλά για άτομα που διώκονται στη χώρα καταγωγής τους. Έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στη Σύμβαση της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων, στο ενωσιακό δίκαιο και στις  συναφείς διατάξεις της ελληνικής έννομης τάξης. Το ειδικό αυτό καθεστώς συμπεριλαμβάνει δικαίωμα διαμονής και εργασίας.  Πώς, όμως, εφαρμόζονται όλα αυτά στην πράξη; Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες μπορούν να ενταχθούν πράγματι -και σε ποιο βαθμό- στον κοινωνικό ιστό της χώρας μας; Τι ζητήματα δημιουργούνται στην καθημερινότητά τους και πώς επιδρούν αυτά στην εν γένει διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ελλάδα και την Ευρώπη; Ποιες είναι οι δράσεις της Ελληνικής Πολιτείας και τι προβλέπει το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ; Πώς συμβάλλουν οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί, οι ανεξάρτητοι θεσμοί και η κοινωνία των πολιτών;

Διαβάστε περισσότερα >>>