Νέος προσφυγικός καταυλισμός στο Καρά Τεπέ της Λέσβου