Κάτοικοι εμποδίζουν βάρκα με πρόσφυγες να δέσει στο λιμάνι της Θερμής Λέσβου