Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο | Ερμηνεία διατάξεων στη νομολογία

Facebook Twitter E-mail Print
Thursday, April 22, 2021
Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο | Ερμηνεία διατάξεων στη νομολογία

Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Ερμηνεία συναφών διατάξεων στη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων

Στο πλαίσιο της συζήτησης του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο 2020 κατέθεσε νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τη δέσμη προτάσεων που είχαν κατατέθηκαν προγενέστερα (2016), αποσκοπούν σε μία εις βάθος τροποποίηση του ενωσιακού κεκτημένου για το άσυλο.

Με σκοπό την συμβολή στο νομοθετικό έργο μέσα από την επισήμανση των νομικών ζητημάτων  και των  κινδύνων  που ελλοχεύουν στις κατατεθείσες νομοθετικές προτάσεις, δημοσιεύεται στο παρόν σημείωμα μία σύνοψη της πρόσφατης νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων σχετικά με την ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν τη διαδικασία των συνόρων, τον ανασταλτικό χαρακτήρα των ένδικων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και τη διοικητική κράτηση.

Διαβάστε περισσότερα >>>