Παρατηρήσεις της RSA επί του Σχεδίου Νόμου Περί Διεθνούς Προστασίας

Facebook Twitter E-mail Print
Tuesday, October 22, 2019
Παρατηρήσεις της RSA επί του Σχεδίου Νόμου Περί Διεθνούς Προστασίας

Συντάκτης: Refugee Support Aegean | rsaegean.org | 21 Oκτωβρίου 2019

Διατάξεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας, ενοποίηση διατάξεων για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία, τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, αναδιάρθρωση δικαστικής προστασίας αιτούντων άσυλο και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα εδώ και στο επισυναπτόμενο pdf.