Το προσφυγικό – μεταναστευτικό φαινόμενο της Λέσβου και η τοπική κοινωνία. Στάσεις και συμπεριφορές. Των Κ. ΡΟΝΤΟΥ, Ν. ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ & Ν. ΠΑΝΑΓΟΥ

Facebook Twitter E-mail Print
Sunday, January 8, 2017
Το προσφυγικό – μεταναστευτικό φαινόμενο της Λέσβου και η τοπική κοινωνία. Στάσεις και συμπεριφορές. Των Κ. ΡΟΝΤΟΥ, Ν. ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ & Ν. ΠΑΝΑΓΟΥ

Αναφορά ως: Ρόντος Κ., Ναγόπουλος Ν., Πανάγος Ν. ,2017, Το προσφυγικό – μεταναστευτικό φαινόμενο της Λέσβου και η τοπική κοινωνία. Στάσεις και συμπεριφορές. Αθήνα: Τζιόλας.

Δείτε στοιχεία του βιβλίου στον ιστότοπο των εκδόσεων >>