Πολιτικό Καφενείο Ενάντια στις Απελάσεις | Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2018

FacebookTwitterE-mailPrint

Πολιτικό Καφενείο Ενάντια στις Απελάσεις | Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2018

View Original

Πολιτικό καφενείο από την Πρωτοβουλία Ενάντια στις Απελάσεις

Το Σύνθετο Σύστημα Απελάσεων της Ελλάδας

Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2018 στις 20:00