Υγιεινή

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
21 Νοε 2018
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
20 Νοε 2018
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
11 Νοε 2018
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
23 Οκτ 2018

UNHCR, the UN Refugee Agency, today published the results of an annual participatory assessment report on the concerns of asylum-seekers and refugees in Greece about their current situation and future prospects and risks and how to address them. The participatory assessment was concluded by holding separate discussions with women, girls, boys, and men, to gather information from their perspective on their daily lives, the protection risks they face and to hear their proposed solutions.

Κέντρα και Δομές
/
22 Οκτ 2018