Πολιτικά κόμματα

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
4 Φεβ 2020
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
15 Ιαν 2020
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
9 Δεκ 2019
Κέντρα και Δομές
/
27 Νοε 2019

Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο παρουσιάζει ένα φάκελο με άρθρα από τον ελληνικό (τοπικό και εθνικό) και διεθνή τύπο και ανακοινώσεις πολιτικών και κοινωνικών φορέων που αφορούν την πρόσφατη παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου για το μεταναστευτικό και τις αντιδράσεις των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη  δημιουργία  κλειστών δομών στα νησιά Λέσβος, Χίος Σάμος, Κως Λέρος

Κοινωνία της Λέσβου
/
17 Νοε 2019