INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST for the post of Coordinator of the Observatory for the Refugee and Migration Crisis in the Aegean

FacebookTwitterE-mailPrint

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST for the post of Coordinator of the Observatory for the Refugee and Migration Crisis in the Aegean

| Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το αρχείο της πρόσκλησης |

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (Συνεδρίαση 23/01.06.2018) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Αιγαιακό Παρατηρητήριο της Προσφυγικής Κρίσης» (Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο), το οποίο χρηματοδοτείται από το “WENNER-GREN FOUNDATION FOR ANTHROPOLOGICAL RESEARCH, INC”, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ανάθεσης - μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για παροχή έργου στη Μυτιλήνη.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00.

Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον/την υποψήφιο/α πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του/της υποψηφίου/ας θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 20/06/2018 δεν θα αξιολογηθούν.

 

 

 

Related