Η προοπτική μιας μακροχρόνιας παραμονής των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα: Ανάδειξη των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών συνεπειών και η σημασία τους για την αποδοχή της προοπτικής αυτής από την ελληνική κοινωνία

FacebookTwitterE-mailPrint

Η προοπτική μιας μακροχρόνιας παραμονής των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα: Ανάδειξη των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών συνεπειών και η σημασία τους για την αποδοχή της προοπτικής αυτής από την ελληνική κοινωνία

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ρόντο και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Γερμανικό Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας, υλοποιεί ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Η προοπτική μιας μακροχρόνιας παραμονής των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα: Ανάδειξη των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών συνεπειών και η σημασία τους για την αποδοχή της προοπτικής αυτής από την ελληνική κοινωνία». Η ερευνητική δράση υποστηρίζεται χρηματοδοτικά από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Από το 2015 μεγάλος όγκος προσφύγων και μεταναστών επιχειρεί να εισέλθει στην Ευρώπη μέσα από συγκεκριμένες πύλες εισόδου του νοτίου τμήματός της. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων. Πρέπει να επισημανθεί ότι η μεταναστευτική κίνηση εμφανίζει έντονες και απρόβλεπτες διακυμάνσεις και συνδέεται με εκτεταμένες κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές συνέπειες που τονίζουν εμφατικά την ανάγκη συνεχούς επιστημονικής παρακολούθησης και διαρκούς καταγραφής όλων των εκφάνσεων αυτού του πολυδαίδαλου και δυναμικού φαινομένου.

Διαβαάστε περισσότερα στο επισυναπτόμενο pdf

Related