Η προσφυγική κρίση στην ΕΕ με αριθμούς. Αριθμός αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ διαχρονικά. || Ευρωπ. Κοινοβούλιο

FacebookTwitterE-mailPrint

Η προσφυγική κρίση στην ΕΕ με αριθμούς. Αριθμός αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ διαχρονικά. || Ευρωπ. Κοινοβούλιο

View Original
Keywords

Μόνο το 2016, 362,753 άνθρωποι έφτασαν στην ΕΕ μέσω της Μεσογείου και 5,022 αγνοούνται ή έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο γράφημα που ετοιμάσαμε, παρουσιάζουμε την κατάσταση με με τους αιτούντες άσυλο στα κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και την διαχρονική εξέλιξη των αιτήσεων από το 2010 μέχρι σήμερα.

Ποιός είναι πρόσφυγας;

Πρόσφυγας, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης (1951), είναι το άτομο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του τόπου κατοικίας του, έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία αυτής της χώρας ή την επιστροφή σ' αυτήν.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, μια από τις θεμελιώδεις αρχές που καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο είναι ότι οι πρόσφυγες δεν πρέπει να απελαύνονται ή να επιστρέφονται σε καταστάσεις όπου η ζωή τους και η ελευθερία τους θα βρίσκονται υπό απειλή.

Ποιοί είναι οι αιτούντες άσυλο;

Άσυλο είναι το δικαίωμα να αναγνωρίζεται κανείς ως πρόσφυγας και να λαμβάνει νομική και υλική βοήθεια. Ο αιτών άσυλο πρέπει να αποδείξει ο φόβος δίωξης στη χώρα καταγωγής τους/της είναι δικαιολογημένος.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο