Ελληνική Κυβέρνηση

Ελληνική Κυβέρνηση, Υπηρεσία Ασύλου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., Danish Refugee Council, Caritas Hellas, HIAS, Oxfam, Advocates Abroad, Solidarity Now
/
13 Δεκ 2017
Ελληνική Κυβέρνηση
/
8 Δεκ 2017
Ελληνική Κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση
/
5 Δεκ 2017
Ελληνική Κυβέρνηση, Human Rights Watch, Caritas Hellas, International Rescue Committee, Oxfam, Solidarity Now, PR.A.K.S.I.S., Legal Center Lesbos
/
9 Νοε 2017