Επιτέλους… Από ψιλό κόσκινο οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο… Καθαρίζει το τοπίο

FacebookTwitterE-mailPrint

Επιτέλους… Από ψιλό κόσκινο οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο… Καθαρίζει το τοπίο

View Original

Την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη ΓΓΑΙΝΠ , μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα κ. Ιωάννη Γιαννέλλη Θεοδοσιάδη, ως Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής καταγραφής, συντονισμού και αξιολόγησης Μ.Κ.Ο, στην οποία παρευρέθηκαν, ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός, ο Διοικητής της 9ης Περιφ/κης Διοίκησης Λ.Σ. κ. Θεοφάνης Κούρκουλος, ο Αστυνομικός Δ/ντής Λέσβου κ. Ανδρέας Στεφάνου, ο Υπολιμενάρχης Μυτιλήνης κ. Κων/νος Φλουρής, ο Διοικητής  ΚΥΤ Μόριας κ.Ιωάννης Μπαλμπακάκης, ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης της ΓΓΑΙΝΠ κ.Παύλος Βουγιούκας Μιχαλακέλλης καθώς και  υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.

Η Επιτροπή καταγραφής, συντονισμού και αξιολόγησης Μ.Κ.Ο, σύμφωνα με την κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 114/Β/28-1-2016) συζήτησε θέματα που αφορούν την εν γένει δραστηριότητα των ΜΚΟ στη Λέσβο. Ειδικότερα :

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα που έχουν προκύψει, από περιορισμένο αριθμό ΜΚΟ (παρασκευή και διανομή φαγητού, διανομή ιματισμού, παροχή ιατρικών υπηρεσιών κ.λ.π) σε σχέση με το σύνολο των Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται και συνδράμουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης συνεργαζόμενες  και με τις τοπικές αρχές.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως άμεσα ενημερώσει όλες τις Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο είτε είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Συντονιστικής Επιτροπής είτε όχι, να καταθέσουν εντός 10 ημερών:

1) Αντίγραφο της απόφασης έγκρισης για δραστηριοποίηση τους στην Ελλάδα , η οποία τους έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

2) Κατάσταση με τα κτίρια- χώρους, τα οποία χρησιμοποιούν για τις δραστηριότητές τους  και κάθε άλλη δομή που έχουν δημιουργήσει στο νησί, (με αντίγραφα των σχετικών προβλεπομένων από την νομοθεσία αδειοδοτήσεων) καθώς και τον αριθμό των ατόμων που φιλοξενούνται ή δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω χώρους.

Τα παραπάνω στοιχεία θα κατατεθούν από τον υπεύθυνο της ΜΚΟ ή εκπρόσωπό της στη Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής.

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να προτείνει προς το  Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά τη θέσπιση μέτρων για τη δραστηριότητα των  Μ.Κ.Ο που ενεργοποιούνται εκτός του ΚΥΤ Μόριας και του Κέντρου Διαμονής στον Καρά Τεπέ. Με την ρύθμιση αυτή θα είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των συντονιστικών Επιτροπών όπου αυτές υπάρχουν.

Πηγή: www.lesvosnews.gr >>>