Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας: Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο

FacebookTwitterE-mailPrint

Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας: Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο

View Original

Με την παρούσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας παρέχονται οδηγίες σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο.

 

Μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται πλέον ότι προϋπόθεση για την έκδοση του ΑΜΚΑ δεν αποτελεί η ύπαρξη εργασιακής σχέσης ή η παροχή υπηρεσιών ή έργου. Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι τα δελτία αιτούντος διεθνή προστασία εμπίπτουν πλήρως στα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία ταυτότητας.

 

Υπενθυμίζεται ότι κατά το παρελθόν οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούσαν συχνά την προσκόμιση σχετικής σύμβασης εργασίας για την απόδοσή ΑΜΚΑ στους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, γεγονός που είχε προκαλέσει σοβαρές δυσχέρειες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σους ενδιαφερομένους αλλοδαπούς 

 

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ ή κατεβάστε το αρχείο ως συνημμένο στην κορυφή του άρθρου

Related