Σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης στο Αιγαίο

Facebook Twitter E-mail Print
Thursday, September 5, 2019
Σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης στο Αιγαίο
Keywords: 

Συντάκτης: Βασίλης Νέδος | Η Καθημερινή | 2 Σεπτεμβρίου 2019

02s22aig

Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η χρηματοδότηση για τη δημιουργία Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης με στόχο τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας, τα οποία, βεβαίως, συμπίπτουν με αυτά της Ε.Ε. Πρακτικά, η Ε.Ε. θα χρηματοδοτήσει το έργο με 50 εκατ. ευρώ, το οποίο θα επιτρέψει στο Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.) να έχει έγκαιρη γνώση της κατάστασης στη θάλασσα σε πραγματικό χρόνο και επί 24ωρου βάσεως. Πρωταρχικός σκοπός είναι, βεβαίως, η παρακολούθηση των προσφυγικών ροών και η πάταξη της εγκληματικότητας, αλλά θα χρησιμοποιηθεί για να παρέχει πληροφορίες και για εξωτερικές απειλές.

Για την ανάπτυξη του δικτύου θα χρησιμοποιηθούν και ορισμένες από τις στρατιωτικές υποδομές της χώρας, κυρίως για λόγους ασφαλείας. Οι 35 σταθεροί σταθμοί αισθητήρων θα βρίσκονται εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενώ δύο ακόμη θα είναι εγκατεστημένοι σε οχήματα, ώστε να μετακινούνται για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών. Το βασικό Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου θα βρίσκεται στο αρχηγείο του Λ.Σ., ωστόσο ένα εφεδρικό θα εδρεύει στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.). Θα αναπτυχθούν συνολικά 455 χλμ. οπτικής ίνας, προκειμένου να διασυνδεθούν οι σταθμοί επιτήρησης με τα Κέντρα Διοίκησης και Ελέγχου, μέσω του δικτύου των Ενόπλων Δυνάμεων (Ενοποιημένο Σύστημα Επικοινωνιών Εθνικής Αμυνας). Η έγκριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων έγινε αφενός λόγω των αναγκών που υπάρχουν, αφετέρου λόγω της ελλιπούς συμμόρφωσης της Ελλάδας με το κεκτημένο Σένγκεν.

Διαβάστε περισσότερα>>>