Απάντηση του ΠΔΕ Β.Αιγαίου για τις αντιρρήσεις γονέων στη φοίτηση μαθητών προσφύγων σε σχολεία της Σάμου

Facebook Twitter E-mail Print
Friday, February 1, 2019
Απάντηση του ΠΔΕ Β.Αιγαίου για τις αντιρρήσεις γονέων στη φοίτηση μαθητών προσφύγων σε σχολεία της Σάμου

Συντάκτης: esos.gr | 1 Φεβρουαρίου 2019

Με αφορμή την έκφραση διαφωνιών και αντιρρήσεων   γονέων μαθητών της Σάμου,  για τη  φοίτηση και εκπαίδευση μαθητών προσφύγων σε σχολεία της Σάμου  ο  Περιφερειακός   Διευθυντής Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου   ανακοίνωσε  τα εξής:

Για την εκπαίδευση των ελληνόπουλων, των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών και παιδιών προσφύγων την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει και διατηρεί η Ελληνική Πολιτεία διά του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας και ουδείς άλλος. Για την εκπαίδευση, όλων, ισχύουν και εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. Ειδικά για την εκπαίδευση παιδιών τρίτων χωρών – προσφύγων λαμβάνονται υπόψη και ο Νόμος 2101/1992 με τον οποίο κυρώθηκε η «Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού» και ο Νόμος 3304/2005 για την «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού». Οι τυχόν πράξεις παρεμπόδισης λειτουργίας σχολικών μονάδων είναι παράνομες, γιατί εκτός της παρεμπόδισης της λειτουργίας Δημόσιας Υπηρεσίας, αντιβαίνουν και τους παραπάνω Νόμους.

Διαβάστε περισσότερα>>>