Βία

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
31 Μαρ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
27 Μαρ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
19 Μαρ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
21 Φεβ 2021
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
1 Φεβ 2021

The undersigned civil society organisations would like to share their concerns regarding the phenomenon of illegal refoulements at the Greek-Turkish borders. A phenomenon which is ever-present and yet qualitatively and quantitatively on the rise the last few years and in particular the recent period since March 2020, which should also be read within the framework of the more restrictive policies applied on the EU level. 

Κέντρα και Δομές
/
28 Σεπ 2020

The Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean presents a collection of articles from the Greek (local and national) and international press and announcements from various political and social fora, in reference to the recent fire which led to the destruction of Moria RIC in Lesvos. The collection includes the following sections:

Κέντρα και Δομές
/
11 Σεπ 2020