Πρόσφυγες και Μετανάστες

Εγκατάσταση και Διαβίωση, Κινήσεις
/
27 Νοε 2017
Εγκατάσταση και Διαβίωση, Ιστορίες-Μαρτυρίες
/
24 Νοε 2017
Εγκατάσταση και Διαβίωση, Παιδιά, Ασυνόδευτοι ανήλικοι
/
15 Νοε 2017
Εγκατάσταση και Διαβίωση, Κινήσεις
/
10 Νοε 2017
Εγκατάσταση και Διαβίωση, Πολιτική δράση
/
9 Νοε 2017
Εγκατάσταση και Διαβίωση, Ευάλωτες ομάδες
/
9 Νοε 2017
Εγκατάσταση και Διαβίωση
/
6 Νοε 2017
Εγκατάσταση και Διαβίωση, Ιστορίες-Μαρτυρίες
/
2 Νοε 2017

In the spring of 2017, we set out to create together. Using only disposable cameras we sought to bring awareness to the worst refugee crisis the world has seen since WW2, from the eyes of those affected the most. All pictures and stories throughout Fish Out Of Sea were created by people from the refugee camps in the Greek islands of Chios And Lesvos.

Εγκατάσταση και Διαβίωση
/
27 Οκτ 2017