Ανάρτηση Blog

Blog
/
23 Σεπ 2020

Άρθρο του Παυσανία Καραθανάση (μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου - ερευνητικό πρόγραμμα Human(c)ity), για το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο | Αύγουστος 2020.

Blog
/
8 Μαρ 2020

Observatory of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean, 8 March 2020

Κέντρα και Δομές
/
13 Νοε 2019
Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
18 Φεβ 2019
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
7 Ιαν 2019
Blog
/
14 Σεπ 2018

Άρθρο της Polly Pallister- Wilkins (Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ) για το Παρατηρητήριο για τη Προσφυγική και Μεταναστευτική Κρίση στο Αιγαίο

Blog
/
14 Σεπ 2018

Άρθρο της Κατερίνας Ροζάκου (Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ) για το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
19 Ιουν 2018
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
6 Απρ 2018