Ακτιβιστές

Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC), Ακτιβιστές
/
9 Νοε 2018
Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., Mosaik Support Center, One Happy Family - Community Center Lesvos, Εθελοντές, Ακτιβιστές
/
17 Ιουλ 2018
Εθελοντές, Ακτιβιστές
/
8 Ιουλ 2018
Εθελοντές, Ακτιβιστές
/
31 Ιαν 2018
Εθελοντές, Ακτιβιστές
/
13 Δεκ 2017
Εθελοντές, Ακτιβιστές
/
30 Οκτ 2017
Ακτιβιστές
/
2 Αυγ 2017
No Border
A collection of texts presented at the Thessaloniki No Border Camp. Most of the texts were afterwards updated by their authors. The Thessaloniki No Border Organizing Assembly was dissolved in October 2016. Publishing the papers presented during the No Border Camp was one of the tasks of the Thessaloniki No Border Camp Press Team and this collection is its final activity.