Υποστήριξη Προσφύγων και Μεταναστών

Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση
/
30 Ιαν 2018
Κέντρα και Δομές
/
28 Ιαν 2018
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
28 Ιαν 2018
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
23 Ιαν 2018

ZINE is a platform for expression in the midst of uncertainty, an attempt to control one’s own narrative when circumstances and bureaucracy are wearing away at that right where the refugees of Leros’ hotspot are concerned. Instead of an identity based in police paperwork, asylum applications, or case numbers, ZINE is composed of poetry, art, and personal narratives. It is that age-old rebel yell for humanity, this time coming from the hotspots of Greece. It is produced by Echo100Plus at The Hub – a community center on the island of Leros – where refugees who reside in RIC facilities

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
23 Ιαν 2018