Υποστήριξη Προσφύγων και Μεταναστών

Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
9 Νοε 2017
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
9 Νοε 2017
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
9 Νοε 2017
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
6 Νοε 2017
Πρόσφυγες και Μετανάστες
/
2 Νοε 2017

In the spring of 2017, we set out to create together. Using only disposable cameras we sought to bring awareness to the worst refugee crisis the world has seen since WW2, from the eyes of those affected the most. All pictures and stories throughout Fish Out Of Sea were created by people from the refugee camps in the Greek islands of Chios And Lesvos.

Κέντρα και Δομές
/
1 Νοε 2017
Ιδρύματα & Φορείς του Εξωτερικού
/
1 Νοε 2017