Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (ΑΡΣΙΣ)

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (ΑΡΣΙΣ)
/
18 Δεκ 2018