Υπουργείο Παιδείας

Υπουργείο Παιδείας, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., Γιατροί χωρίς σύνορα (ΓΧΣ), Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
/
13 Οκτ 2019
Υπουργείο Παιδείας, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
3 Ιουλ 2019
Ελληνική Κυβέρνηση, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., UNICEF, ΔΟΜ
/
11 Ιουν 2019
Υπουργείο Παιδείας
/
31 Μαϊ 2019