Τοπική Αυτοδιοίκηση

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Τοπική Αυτοδιοίκηση
/
11 Νοε 2019
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Εσωτερικών, Ministry of Citizen Protection, Τοπική Αυτοδιοίκηση
/
29 Οκτ 2019
Τοπική Αυτοδιοίκηση
/
28 Οκτ 2019
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συμβούλιο της Ευρώπης
/
27 Οκτ 2019
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Ministry of Citizen Protection, Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης (RIS), Τοπική Αυτοδιοίκηση
/
25 Οκτ 2019
Τοπική Αυτοδιοίκηση
/
17 Οκτ 2019
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Pro-Activa Open Arms
/
16 Οκτ 2019