Τοπική Αυτοδιοίκηση

Υπηρεσία Ασύλου, Τοπική Αυτοδιοίκηση
/
14 Φεβ 2019
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
28 Ιαν 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τοπική Αυτοδιοίκηση
/
17 Ιαν 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., PRO-ASYL
/
12 Ιαν 2019
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (ΑΡΣΙΣ)
/
18 Δεκ 2018
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γιατροί χωρίς σύνορα (ΓΧΣ), Human Rights Watch, International Rescue Committee
/
21 Νοε 2018
Ελληνική Αστυνομία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κίνηση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Αλληλεγγύη στους Πρόσφυγες - Σάμος
/
9 Φεβ 2018