Υπηρεσία Ασύλου

Υπηρεσία Ασύλου, Human Rights Watch
/
21 Αυγ 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου
/
25 Ιουν 2019
Υπηρεσία Ασύλου
/
6 Μαϊ 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου
/
18 Φεβ 2019
Υπηρεσία Ασύλου, Τοπική Αυτοδιοίκηση
/
14 Φεβ 2019
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ministry of Citizen Protection, Υπηρεσία Ασύλου, Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης (RIS), Λιμενικό Σώμα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε., ΔΟΜ, Oxfam
/
10 Ιαν 2019
ΚΕEΛΠΝΟ, Υπηρεσία Ασύλου
/
10 Ιαν 2019
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου, Frontex, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε.
/
27 Νοε 2018
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου
/
20 Νοε 2018

Εκδόθηκε από την Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το 4ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου για το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα, στο οποίο περιλαμβάνονται στατιστικά πληροφοριακά στοιχεία για το χρονικό διάστημα  Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 καθώς και οι δράσεις κρατικών φορέων και υπηρεσιών στον τομέα αυτό.